Énekek - Songs of Solomon

1 Énekek éneke, mely Salamoné.
2 Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;
3 A te drága kenetid jók illatozásra;
4 Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;
6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;
7 Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret,
8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!
9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
10 Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban,
11 Arany lánczokat csinálunk néked,
12 Mikor a király az õ asztalánál ül,
13 [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,
14 [Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt,
15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,
16 Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges,
17 A mi házainknak gerendái czédrusfák,